שאלות ותשובות

גן גפן

יאנ 15. 2018 | מאת אשכול גנים ערמונים

בגני ילדים לגילאי חובה יתקיימו הלימודים כסדרם למן היום הראשון. לילדים שזו שנתם הראשונה במערכת החינוך, שעות הפעילות בגנים, בימים הראשונים: ביום הראשון ללימודים 10:00 - 07:55 ביום השני ללימודים 11:00 - 07:55 החל מהיום השלישי הלימודים יתקיימו כסדרם: יום הלימודים בגן מתחיל בשעה 07:55 (לנוחיות ציבור ההורים שערי הגן יפתחו בשעה 07:30). עפ"י הנהלים, שער האשכול ינעל בשעה 08:30 ויפתח שוב לילדים המאחרים, בשעה 09:00 בבוקר, בלבד. יום הלימודים מסתיים בשעה 14:00, אנא הקפידו לא לאחר בשעת איסוף הילדים.

ספט 03. 2017 | מאת צוות אינפוגן

מומלץ להגיע עד השעה 8:30